Logistika

slika logistika 01

Pretovarjanje in skladiščenje.

Prevozno dejavnost v lastnih skladiščnih prostorih nadgrajujemo s pretovaranjem, hrambo in komisioniranjem splošnega in ADR paletiziranega blaga, blaga netipičnih izmer ter avtomobilskih vgradnih in nadomestnih delov.). Zahvaljujoč odlični legi na križišču vseevropske transportne mreže in bližini severnojadranskih pristanišč na Prigu zagotavljamo hitre in učinkovite povezave z vsemi državami v regiji.

svetujemo....

visoko usposobljen kader pri zagotavljanju najboljših logističnih rešitev.

optimiramo ...

vaše logistično poslovanje.

slika logistika 02

Skladiščenje nevarnih snovi ADR.

V okviru našega novega centra gospodarskih vozil deluje namensko ADR skladišče, specializirano za hrambo plinskih jeklenk in sorodnega nevarnega blaga.

slika 1971

Naša zgodba

Prigova zgodba je neločljivo povezana s tradicionalno vpetostjo družine Pristavec v transportno dejavnost in sega še v čase, ko so za dostavo blaga uporabljali konjske vprege.

V začetku 70-let prejšnjega stoletja je Izidor Pristavec s prvim motoriziranim vozilom postavil temelje družbe Prigo, ki jo danes vodi že četrta generacija družinskih članov.

Navkljub razvoju in spremembam, ki ki jim je bil Prigo pričo skozi desetletja svojega obstoja in delovanja, poslanstvo družbe še vedno temelji na tradicionalnih vrednotah, ki stavijo na kakovost in zanesljivost izvajanja storitev.

glavna slika logistika

Dodana vrednost vašemu poslovanju

Pri podjetju Prigo s pomočjo naših prednosti ustvarjamo dodano vrednost vašemu poslovanju. Spoznajte naše atribute.

shema logistika
BV_Certification_9k&14k

Novice in akcije